Datová analytika

Digitalizácia, automatizácia a transformácia firemných procesov vedie k zrýchleniu, zefektívneniu a optimalizácií chodu Vašej firmy.

Ako Vám vieme pomôcť?
  • automatizovanie zberu dát z textových a excelových súborov do databázy
  • automatické generovanie reportov a real-time prehľad kritických dát
  • synchronizácia užívateľských rolí a oprávnení prístupu k dátam
  • statistická analýza a predikcia