Zabezpečenie a hardening

Cyber security je súborom opatrení na ochranu systémov, sietí a programov pred útokmi. Útoky sú bežne mierené na získanie prístupu na zmenu, zničenie alebo ukradnutie citlivých dát, ukradnutie prístupov do bankových systémov a prerušenie bežného firemného chodu.

Ako Vám vieme pomôcť?
  • riešenie kompletného end-to-end zabezpečenia firemných IT infraštruktúr
  • zabezpečenie všetkých sieťových komponentov
  • zabezpečenie všetkých počítačov (Windows, MAC, Linux)
  • rozšírená ochrana pracovných staníc, filtrovanie surfovania na webe, blokovanie zakázaných, nebezpečných stránok
  • včasná a vhodná ochrana pred nebezpečnými vírusmi, malware …, ktoré môžu v prípade infiltrácie kompletne zašifrovať údaje na počítačoch, poškodiť dáta…
  • komplexné riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti